Automatische incasso aanvragen of wijzigen

U kunt de gemeentelijke belastingen zelf overmaken, maar u kunt ook een automatische incasso instellen. Hiermee geeft u toestemming om het bedrag in 10 termijnen af te schrijven. Het afschrijven gebeurt telkens aan het einde van de maand. Automatische incasso vraagt u aan met DigiD. Ook kunt u online uw incasso stopzetten of uw rekeningnummer wijzigen.

U kunt alleen automatische incasso aanvragen, stopzetten of wijzigen als de aanslag aan u is geadresseerd en dus op uw naam staat.

Vraag automatische incasso zo snel mogelijk na de ontvangst van uw aanslag aan. Hoe later u aanvraagt, hoe hoger het termijnbedrag.

Automatische incasso

Wilt u geen automatische incasso?

  • Gebruik dan de acceptgiro’s bij uw aanslag
  • Of maak zelf het bedrag over op ons bankrekeningnummer NL76BNGH0285172875, ten name van de gemeente Westerwolde. Vermeld hierbij het aanslagnummer. Het volledige bedrag op de aanslag dient voor 30 juni 2020 op onze rekening te staan

Storno

Een storno is een automatische incasso die door de bank niet wordt uitgevoerd. Dit kan op uw initiatief of er staat bijvoorbeeld onvoldoende saldo op uw rekening. Als uw bank de automatische incasso twee maanden achter elkaar niet kan uitvoeren, dan wordt de machtiging door de gemeente beëindigd voor de lopende aanslagen gemeentelijke belastingen.