Asbest verwijderen

Als u asbest wilt verwijderen moet u dit minimaal 5 dagen vooraf melden. Asbest verwijderen levert risico's op voor uw gezondheid en uw omgeving. Lees eerst wat u zelf mag verwijderen en gebruik de tips. U kunt asbest gratis inleveren.

Wat u zelf mag verwijderen

 • Maximaal 35 m2 per adres (kadastraal perceel), dit mag in meerdere keren
 • Geschroefde hechtgebonden asbesthoudende bouwmaterialen
 • Niet-gelijmde asbesthoudende vloertegels
 • Niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
 • Asbestverdacht materiaal

Als u meer dan 35m2 asbest verwijdert, moet u een sloopmelding doen.

Tips voor het verwijderen en inpakken

 • Gebruik een goed mondkapje en wegwerpoverall
 • Maak het te verwijderen asbest nat
 • Voorkom dat het asbest breekt
 • Reinig uw schoeisel na afloop
 • Plak scherpe hoeken en randen af om doorscheuren van inpakmateriaal te voorkomen
 • Maak handzame pakketten, u legt het namelijk zelf in de container

Wat u moet weten

 • Asbest moet dubbel ingepakt worden in stevig plastic, geen vuilniszakken
 • Asbest verdacht materiaal wordt als asbest beschouwd
 • Verwijdering van asbest is op eigen risico

Wegbrengen

Asbest en asbest verdacht materiaal brengt u naar 1 van onderstaande locaties:

 • Gemeentewerf Sellingen: Westerkamp 38 op woensdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur
 • Milieustraat Vriescheloo: Industrieweg 7, dagelijks van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur, daarnaast elke 3e zaterdagmorgen in de maanden maart t/m november van 8.00 tot 12.00 uur

U meldt zich bij 1 van onze medewerkers en geeft uw bevestigingsbrief af. De pakketten legt u zelf in de daarvoor bestemde container op het brengstation.