Als uzelf niet kunt stemmen

De persoon die voor u gaat stemmen heeft een volmacht van u nodig. Hiervoor vult u de achterkant van uw stempas in. Een volmacht regelen kan tot en met de dag van de verkiezingen, woensdag 20 maart 2019.

Volmacht geven als u een stempas hebt

  • U kunt uw stempas omzetten tot volmacht door uw gegevens op de achterzijde van de stempas in te vullen
  • Voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u een schriftelijk verzoek indienen om een andere kiezer te machtigen. Dat mag ook een kiezer uit een andere gemeente in de Provincie Groningen zijn
  • Voor de Waterschapsverkiezingen kunt u iemand machtigen uit een andere gemeente die woont in het waterschapsgebied waarvoor u ook moet stemmen (Hunze en Aa's) 
  • De persoon die voor u stemt noemen we een gemachtigde. Een gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen per verkiezing aannemen
  • U kunt een gegeven volmacht weer intrekken. In dat geval vraagt u de tot volmacht omgezette stempas terug. Met deze stempas kunt u zelf weer stemmen

Handtekeningen

  • U zet onder 'Handtekening volmachtgever' uw handtekening
  • Degene die voor u gaat stemmen zet zijn of haar handtekening op de kaart onder 'Handtekening gemachtigde'
  • U geeft de gemachtigde uw ingevulde stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs mee

De gemachtigde stemt voor u

De gemachtigde moet zelf ook een stempas hebben. De gemachtigde brengt gelijk met zijn of haar stem ook uw stem uit.

Geen stempas of legitimatiebewijs

Als u niet zelf kunt stemmen. Bijvoorbeeld omdat u niet thuis bent in de periode dat u uw stempas ontvangt tot en met de verkiezingsdag. Of u hebt geen legitimatiebewijs en wilt dit ook niet aanvragen. Dan kunt u vooraf iemand machtigen. Dit heet een schriftelijke volmacht.