Als u voor iemand anders gaat stemmen

Brengt u voor iemand anders een stem uit? Dan hebt u een volmacht nodig van deze persoon.

Wat u moet weten

  • De persoon voor wie u gaat stemmen vult de achterzijde in van de stempas. Hiermee is haar of zijn stempas omgezet in een volmacht
  • Deze ingevulde stempas neemt u samen met een kopie van een legitimatiebewijs van de betreffende persoon mee naar het stembureau. U bent daarmee de gemachtigde
  • Zonder stempas en kopie van een legitimatiebewijs is het stemmen voor iemand anders niet mogelijk
  • U neemt ook uw eigen stempas en legitimatiebewijs mee naar het stembureau. Gelijk met uw eigen stem, brengt u ook de stem voor iemand anders uit
  • U mag als gemachtigde niet meer dan 2 machtigingen aannemen