Aanleg fiets- voetpad Spetsebrugweg Vlagtwedde

25 februari 2020
In 2017 is er een vrij liggend voet- en fietspad aangelegd langs de Barlagerweg en een gedeelte van de Spetsebrugweg in Vlagtwedde. Het fiets-voetpad is toen aangelegd tot de Laan van Westerwolde.

Het gedeelte vanaf de Laan van Westerwolde tot het voetbalveld is destijds niet meegenomen in de werkzaamheden.

Dit voorjaar zal bovenstaande gedeelte worden gerealiseerd. In tegenstelling tot het gerealiseerde voetpad zal dit pad niet bestaan uit halfverharding maar uit beton.

In week 9 (24-28 februari 2020) wordt er begonnen met het obstakelvrij maken van het tracé.