30.000 euro beschikbaar voor vieren 75 jaar vrijheid in Westerwolde

16 oktober 2019
Bankbiljetten van 50 euro
In 2019 en 2020 wordt stilgestaan bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. De gemeente Westerwolde stelt een subsidiebedrag van 15.000 euro beschikbaar voor activiteiten die in dit kader worden georganiseerd. De provincie Groningen vult dit bedrag aan met 15.000 euro, zodat er een totaal subsidiebedrag beschikbaar is van 30.000 euro. Organisaties, verenigingen en inwoners in Westerwolde kunnen tot 15 januari 2020 een aanvraag indienen mits hun initiatief voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden tijdelijke subsidieregeling

De initiatieven moeten gericht zijn op herdenken, beseffen, beleven, vieren of creëren van bewustwording rond de Tweede Wereldoorlog en/of 75 jaar vrijheid en dan speciaal toegespitst op de gemeente Westerwolde. De initiatiefnemers moeten een plan indienen voorzien van een begroting. De initiatieven zijn een aanvulling op de gebruikelijke herdenkings- en vieringsactiviteiten en moeten plaatsvinden in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 in de gemeente Westerwolde.

Aanvragen was mogelijk tot 15 januari 2020.