25ste Grunneger Schriefwedstried

Voorwaarden

Als u mee wilt doen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U moet 18 jaar of ouder zijn 
 • Alle werken moeten door de deelnemers zelf zijn geschreven. U mag dus geen bestaand verhaal of gedicht insturen dat is vertaald naar het Gronings
 • Alle werken zijn geschreven in de Groninger streektaal
 • U kunt over de volgende drie thema’s schrijven: 'Netuur, 'Westerwolde', 'Noaberschop'
 • U mag maximaal 2 werkstukken (2 verhalen of 2 gedichten per persoon, of 1 verhaal en 1 gedicht) inleveren
 • Inzendingen moeten vóór 1 februari 2020 binnen zijn. Dit kan online of per post, Gemeente Westerwolde, T.a.v. Erika Borg, Postbus 14, 9550 AA Sellingen
 • De werkstukken mogen getypt of handgeschreven zijn. De lengte voor een getypt werkstuk is maximaal 2 kantjes A4-tjes. Handgeschreven werkstukken mogen maximaal 3 A4-tjes lang zijn
 • Deelnemers gaan akkoord met het plaatsen van hun ingezonden werk in een verzamelbundel
 • Het ingezonden werk mag niet eerder gebruikt zijn voor een wedstrijd
 • Inzendingen blijven eigendom van de organiserende instanties
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

Groningse Spelling

Er wordt niet uitsluitend naar de spelling gekeken. Wel behoudt de jury zich het recht voor om bij publicatie van inzendingen de spelling aan te passen, als de geest van het werk dat toelaat.

We hebben de basisregels voor de Groningse taal voor u een rijtje gezet: