1e wijziging uitvoeringsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp

8 augustus 2018
1e wijziging uitvoeringsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Westerwolde 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 juli 2018 de 1e wijziging van de uitvoeringsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Westerwolde 2018 vastgesteld. Deze uitvoeringsregels zijn een uitwerking van zowel de verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 gemeente Westerwolde als de verordening jeugdhulp 2018 gemeente Westerwolde en treden in werking op 9 augustus 2018.

Op deze datum vervallen de uitvoeringsregels wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 gemeente Westerwolde.

De aanpassingen in de 1e wijziging van de uitvoeringsregels betreffen voornamelijk een verduidelijking van bepaalde omschrijvingen. Tevens zijn er bij het onderdeel “Collectief vervoer” extra puntbestemmingen toegevoegd.

Informatie

Heeft u vragen over de uitvoeringsregels met betrekking tot ofwel de Maatschappelijke Ondersteuning ofwel de Jeugdhulp, neemt u dan contact op met de gemeente via 0599 32 02 20.

Inzage

De nieuwe beleidsregels liggen vanaf 8 augustus 2018 zes weken ter inzage in beide gemeentehuizen tijdens openingstijden. Daarnaast worden ze gepubliceerd op westerwolde.nl.